divendres, 18 de desembre del 2009

Ànecs blancs
Tres ànecs blancs (Tadorna tadorna) reposaven tranquils davant de l'aguait de cal Tet.

Polla blava
Una polla blava (Porphyrio porphyrio) camina sigilosament entre els canyissos tallats al peu de l'aguait del Sabogal.

Corbs marins
Els corbs marins (Phalacrocorax carbo), anomenats anguilaires al Prat, es concentren davant de l'aguait de cal Tet. En l'última foto es pot veure el coll engruixit d'un exemplar en empassar-se un peix mentre neda.


En el vídeo es pot veure com els corbs marins aletegen frenèticament per assecar les seves ales, potser a causa de les baixes temperatures, davant de l'aguait de cal Tet

Gavina riallera


Un immatur de gavina riallera (Larus ridibundus) alimentant-se davant de l'aguait de cal Tet.

Falcó pelegríDues imatges d'un jove de falcó pelegrí (Falco peregrinus) de la forma de la tundra euroasiàtica calidus que atacava les gavines i els gavians de l'estany de cal Tet, vist des de l'aguait del Sabogal.

La classificació, controvertida, d'aquest individu (feta per Ferran López) fou reafirmada per l'expert britànic Dick Forsman, que digué el següent davant d'aquestes fotos:

"The bird in the pics is a juvenile Peregrine of the northern so called calidus-type. These are often misidentified as other species of large falcon wherever they turn up. The large spots on the rear flanks are typical of this form against Lanner, for example."

Pit-roig


Un pit-roig (Erithacus rubecula) a terra, al peu del tamarigar del marge del riu a cal Tet.

Arpella


Una arpella (Circus aeruginosus) volant davant de l'aguait de cal Tet.

Cigonya negra


Un individu immatur de cigonya negra (Ciconia nigra) vist des de l'aguait de cal Tet. S'anà volant i al dia següent fou vist a la maresma de les Filipines.

Cabusset


Un cabusset (Tachybaptus ruficollis) en plomatge hivernal des de l'aguait del Sabogal.

Bernat pescaire


Un bernat pescaire (Ardea cinerea) des de l'aguait del Sabogal.

Grasset de muntanya


A l'escollera del riu, un grasset de muntanya (Anthus spinoletta) esmunyedís.

Titella


Un titella (Anthus pratensis) en l'herbassar segat al voltant del tamarigar situat entre els calaixos de depuració i la llera del riu.

Ànecs cullerots
Ànecs cullerots (Anas clypeata) mascles immaturs i femelles, acompanyats d'alguna femella de xarxet (Anas crecca) des de l'observatori del Sabogal.

Puputs
Dues puputs (Upupa epops) sorpreses a terra a l'entrada de l'aguait de cal Tet.

divendres, 4 de desembre del 2009

Estornell


Un estornell (Sturnus vulgaris) al camí de València.
Polles blaves


Una polla blava (Porphyrio porphyrio) acompanyada d'ànecs cullerots i xarxets, des de l'aguait de cal Tet.
Davant de l'aguait del Sabogal, la península recentment segada és una zona d'alimentació molt favorable per a les polles blaves, que mengen les tiges tallades dels canyissos.

Gamba roja pintada


Una gamba roja pintada  (Tringa erythropus) en plomatge hivernal, acompanyada d'ànecs cullerots des de l'aguait de cal Tet.

Cabussó emplomallatUn cabussó emplomallat (Podiceps cristatus) des de l'aguait de cal Tet.

Gavines capnegres i gavians foscos
A la platja de ca l'Arana un estol de gavines capnegres (Larus melanocephalus) i de gavians foscos (Larus fuscus) acompanyats per martinets blancs (Egretta garzetta) s'aturen a la bassa temporal.


XarxetsXarxets (Anas crecca) des de l'observatori de cal Tet.

Ànecs cullerots
Ànecs cullerots o palaters (Anas clypeata) a l'estany de cal Tet.

Fredeluga


Grup de pebrets o fredelugues (Vanellus vanellus) des de l'aguait de cal Tet.

Cuereta blanca


Una cuereta blanca (Motacilla alba) en l'herbassar del marge del riu, al costat dels calaixos de depuració de cal Tet.

Titella


Un titella (Anthus pratensis) a la plata de ca l'Arana.